188bet最新网址

工程塑料是比一般塑料在透明性、耐热性和机械性 特性方面更优秀,所以不仅是电气、电子、汽车、医疗、保安、机械零部件等材料,而且广泛用于光学 用途的高性能材料

제품 상세 정보
Application TV Item TV & Monitor
Brand TRILOY Base Resin PC/ABS
强化 / 一般 强化 阻燃 / 非阻燃 阻燃
Grade (产品名) 210GNH10 MSDS(KOR) 파일다운받기 _GHS_MSDS_TRILOY 210GNH10 BK 6909E(KOR).pdf
TDS N/A RoHS 파일다운받기 (RoHS)TRILOY 210GNH10 BK.PDF
MSDS(ENG) 파일다운받기 _GHS_MSDS_TRILOY 210GNH10 BK_6909E_(EN).pdf 기타 N/A
UL N/A
Characteristic High Flow, High Modulus (HDT : 100), V-1 @ 2.0mm
目录